INFO: 0903 472 162

 


 

O D P A D Y

Úprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov
  Poskytujeme komplexné služby v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, viac ako 200 druhov podľa katalógu odpadov, manipuláciu s odpadmi, úpravou a zneškodňovaním odpadov, odberom a analýzou vzoriek odpadov v zmysle platnej legislatívy a platných rozhodnutí.

Priemyselné čistenie
  Vykonávame komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a priemyselného čistenia.

Manipulácia s odpadmi
  Nakládka a odvoz do spracovateľského alebo recyklačného zariadenia a prenájom kontajnerov je bezplatný pre odpady zneškodňované našou firmou.

Odber a analýza vzoriek odpadov v zmysle platnej legislatívy
  Bezplatný odber a analýzy vzoriek pre odpady zneškodňované našou firmou.

Nezávislé analýzy
  V prípade záujmu o nezávislé analýzy pre iné opady ako tie, ktoré zneškodňujeme ponúkame Vám komplexné analýzy vzoriek.

Zneškodňovanie odpadov a recyklácia
  Vykonávame zneškodňovanie odpadov podľa cenníka pre tento rok.Ceny sú uvádzané s DPH.

NEVIETE ČO S ODPADOM ?    NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS !   TEL: 0903 472 162

 

 

 

 

 

ING. ONDREJ LAZOŇ TECHNOL, KUKUČÍNOVA 732/48, 972 12 NEDOŽERY - BREZANY, TEL: 0903 472 162, technol@technol.sk

 

 

 

 

 

   

Copyright  © TECHNOL 1997 - 2019   aktualizované   25.09.2019