INFO: 0903 472 162

 


 

P R I E M Y S E L N É  Č I S T E N I E

Vykonávame komplexné služby v oblasti priemyselného čistenia.

Priemyselné čistenie
- technológií a stavieb,
- technologických celkov, ktoré si vyžadujú periodickú údržbu  a kontrolu (odlučovače olejov,  ČOV, zásobníky,  technologické celky, sklady palív a surovín),

Priemyselná ekológia
  V rámci týchto prác poskytujeme aj služby priemyselnej ekológie a minimalizácia tvorby odpadov.

Manipulácia s odpadmi
  Nakládka a odvoz do spracovateľského alebo recyklačného zariadenia a výmenný systém IBC kontajnerov pre odpady zneškodňované našou firmou.

Odber a analýza vzoriek odpadov v zmysle platnej legislatívy
  Odber a analýzy vzoriek pre odpady zneškodňované našou firmou.

Nezávislé analýzy
  V prípade záujmu o nezávislé analýzy pre iné opady ako tie, ktoré zneškodňujeme ponúkame Vám komplexné analýzy vzoriek.

Zneškodňovanie odpadov a recyklácia
  Vykonávame zneškodňovanie odpadov podľa cenníka pre tento rok. Ceny sú uvádzané s DPH.

NEVIETE ČO S ODPADOM ?    NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS !   TEL: 0903 472 162

 

 

 

 

 

ING. ONDREJ LAZOŇ TECHNOL, KUKUČÍNOVA 732/48, 972 12 NEDOŽERY - BREZANY, TEL: 0903 472 162, technol@technol.sk

 

 

 

 

 

   

Copyright  ©  TECHNOL  1997 - 2019   aktualizované   25.09.2019