INFO: 0903 472 162

 


 

C H E M I K Á L I E

Zneškodňujeme a likvidujeme chemikálie, herbicídy a pesticídy
  Vykonávame likvidáciu a zneškodňovanie chemikálií po záručnej lehote, staré a neznáme chemikálie. Ceny za zneškodnenie alebo likvidáciu chemikálií sa stanovujú podľa druhu, množstva a ďalších podmienok odberu chemikáliíí.

Manipulácia s chemikáliami
  Nakládka a odvoz k zneškodneniu alebo likvidácii chemikálií je podľa vzdialenosti k pôvodcovi a množstva chemikálií.

 

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS !   TEL: 0903 472 162

 

 

 

 

 

ING. ONDREJ LAZOŇ TECHNOL, KUKUČÍNOVA 732/48, 972 12 NEDOŽERY - BREZANY, TEL: 0903 472 162, technol@technol.sk

 

 

 

 

 

   

Copyright  ©  TECHNOL  1997 - 2019   aktualizované   25.09.2019